White leaf  B2B纸巾包装设计体面,专业有档次。该纸巾所有的制作技术,资质和纸巾类型都显示在包装上面,毫无多余装饰。这种中性包装精致整洁,只包含纸巾的相关必要信息,非常专业,让用户能够简单快速地知道该纸巾是否是他们需要的。

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计

White leaf  B2B纸巾包装设计