flowerbird01

漂亮的珍惜鸟类手工作品来自才华四溢的买来西亚艺术节家 Hong Yi 精细设计制作,放置和排列的花瓣形成不同鸟类的形状看起来像真正的羽毛。

 

flowerbird02

北美红雀

flowerbird03

翠鸟

flowerbird04

大公鸡

flowerbird05

红鹤

flowerbird06

孔桥开平

flowerbird07

犀鸟

flowerbird08

雄鹰展翅

flowerbird09

大公鸡

flowerbird10

火烈鸟

flowerbird11

鹦鹉

flowerbird12

猫头鹰

flowerbird13

flowerbird14