bookfolds3

来自英国艺术家Nicola Nobo 通过对旧书籍内页精心的折叠,创造出如图我们看到的“书籍3D 雕塑”。

bookfolds8

书籍内页的每张纸都需要单独操作,数百页的纸加上创作的构思,一个作品也需要花费不少的时间来完成。作品有各种简单的心形,还有动物和复杂的字母组合。

bookorigami3

bookorigami5

bookorigami6

bookorigami8

bookorigami10

bookorigami12

bookorigami13

bookorigami14

bookorigami20

CEB4C3FCC3FB-2