backpackscooter01

创意的背包由古斯塔沃brenck设计转化为一种滑板车。

折叠式滑板车是集成到一个尼龙背包。使用它去工作,把它折成一个背包时,进入大楼。

生态友好的运输装置将帮助你避免交通和锻炼。完美的背包旅行者和日常通勤者。

backpackscooter02

Gig Pack

backpackscooter03 backpackscooter04

backpackscooter05 backpackscooter06 backpackscooter07 backpackscooter08

backpackscooter09 backpackscooter10 backpackscooter11 backpackscooter12

滑板车背包